Banköverföring som Casino Betalningsmetod

Banköverföring är ett av de vanligaste sätten att betala, inte bara på internet utan även för allt det som inte köps över internet. Det gör banköverföring till ett av de betalningsmetoder som omsätter absolut mest pengar i Sverige. Även på casinon är banköverföring en av de populäraste betalningsmetoderna. 

På denna sidan delar vi generell information om hur Banköverföring fungerar på ett online casino.

Vänligen kika in vår lista på aktuella betalningsmetoder hos Lyllo här.

I den här artikeln ska vi gå igenom bakgrunden till banköverföring som betalningsmetod på casino, försöka beskriva hur banköverföring fungerar vid spel på casino samt även diskutera fördelarna och nackdelarna med att använda banköverföring vid internationella betalningar. En banköverföring är när du, eller ett företag, för över pengar från ett bankkonto som du äger till ett bankkonto som någon annan äger. Detta vet de flesta personer, men det finns mer att veta. 

Några frågor vi ska försöka besvara om banköverföring som betalningsmetod på casino är: 

 • Vilka fördelarna med banköverföring vid spel på casino online är
 • Om det finns någon skillnad på banköverföringar inom Sverige och internationellt när du spelar på casino
 • Vad clearingnummer, IBAN, Swift, Bic med flera betyder
 • Hur det fungerar när en banköverföring inkluderar en valutaväxling

Översiktlig artikel om banköverföring som betalningsmetod

Den här artikeln om banköverföring som betalningsmetod är en kortfattad och översiktlig redogörelse om banköverföring som institut. Vi kommer att gå igenom vissa detaljer om banköverföring på djupet men det finns fler detaljer och avtalsvillkor som kan vara värdefulla för dig att känna till. Vi rekommenderar att du kontaktar din bank för en mer fullständig redogörelse om banköverföring. 

Fakta om banköverföring som betalningsmetod på casino

I det här stycket kommer vi att berätta lite om bakgrunden till banköverföring som betalningsmetod på casino. 

Självklart skulle man kunna se det som att banköverföring som betalningsmetod har sin bakgrund från den tid då Europas moderna bankväsenden etablerades i Europa från renässansen och framåt. Men faktum är att om man tittar lite närmare på bankfunktionen så ser svaret lite mer spännande ut. Redan under antiken fanns det en äldre typ av banker där personer och företag kunde deponera medel och växla pengar. Dessa antika banker erbjöd också lån. 

Men en metod för att föra över pengar mellan konton som vi känner till funktionen idag började användas i Europa först på 1800-talet. Ett annat ord för banköverföring är giro och det betyder just “system för över­föring av medel mellan konton”. Den vanliga metoden för giro var i början att man placerade om skuldebrev, alltså att istället för att min bank skulle vara skyldig mig den summa jag deponerat så blev en annan bank skyldig mig det beloppet. Vi känner igen ordet giro än idag eftersom det är en del av orden postgiro och bankgiro.

Banköverföring som betalningsmetod är effektivt

Inom Sverige är banköverföring som betalningsmetod på casino gratis. I normalfallet kommer pengarna fram till mottagaren omedelbart. Omedelbarhet förutsätter dock att mottagaren har samma bank som du har, men casinon har vanligtvis konton i alla större banker. 

Vid överföringar inom EU och EES, om du till exempel har ett konto i en bank utanför Sverige och ska betala till ett svenskt casino, så kan det ta en bankdag innan pengarna kommer fram. Under helger sker inga överföringar, så det är nästa bankdag, eller vardag, som räknas när vi säger att det tar ett dygn för pengarna att komma fram.

Om du har en bank utanför EU eller EES så kan det komma att ta mer än en eller ett par dagar innan pengarna kommer fram. Tiden det tar kan bero på i vilket land den mottagande banken är baserad samt om det första gången eller inte som du för över pengar till det bankkontot. 

Så får du tillgång till banköverföring som betalningsmetod 

För att kunna använda banköverföring som betalningsmetod på casino för behöver du ett bankkonto. I teorin spelar det ingen roll om du har ditt bankkonto i en svensk eller utländsk bank, men i praktiken kan det vara skillnader på hur snabbt en överföring går att utföra samt hur mycket det kostar att göra en banköverföring till casinot beroende på i vilket land du har ditt bankkonto. 

För att få ett bankkonto, oavsett var i världen det är, krävs det i normalfallet att du är resident i det landet. Att vara resident betyder att du har ett uppehållstillstånd och är folkbokförd i landet ifråga. I Sverige krävs det till exempel inte att man är medborgare för att öppna ett bankkonto men man måste ha ett personnummer, och har man det inte som medborgare från födseln så får man det när man får ett uppehållstillstånd och folkbokför sig i Sverige. Vad som krävs för att bli resident i olika länder varierar men ofta är det något av familjeanknytning, affärer eller anställning, samt flyktingstatus som behövs för att kunna få ett uppehållstillstånd. 

Utlandsbetalning från casino med banköverföring

Det är skillnad på att göra banköverföringar mellan två konton i Sverige kan vi skilja på tre typer av områden: Sverige, EU och EES, samt övriga världen. 

Några frågor om utlandsbetalningar: 

 • Hur snabbt går det? 
 • Kan du göra överföringar till banker över hela världen? 
 • Vad betyder IBAN, BIC och Swift?
 • Finns det legala eller andra hinder för att göra överföringar till bankkonto utomlands? 
 • Vad kostar det att göra banköverföringar till olika länder i världen? 
 • Hur fungerar valutaväxling vid utlandsbetalning?

Banköverföring som betalningsmetod på casino inom EU

När antalet betalningar inom EU ökade efter att euron infördes som valuta i EU så uppstod behovet av en ett enhetligt system för betalningar inom EU, och detta system kan vara relevant också när du för över pengar till ett casino.

För att hantera betalningarna inom EU infördes ett system som kallas för SEPA, Single Euro Payments Area. Efter att SEPA införts så tar en överföring inom EU cirka en bankdag och kostnaden för att göra överföringen är låg. De flesta banker inom EU erbjuder SEPA-banköverföringar. Hur du ska använda kontonummer skiljer sig lite beroende på mellan vilka banker du för över pengar.

Inom Sverige så består ett bankkontonummer normalt av två delar. Dels är det så kallade clearingnummer som informerar om vilken bank ett konto tillhör och sedan är det själva bankkontonumret. Det betyder att om du gör en banköverföring till ett konto i din egen bank behöver du bara ange ett kontonummer men om du för över pengar till en annan bank behöver du lägga till clearingnumret först i nummerserien. Vid internationella överföringar är det lite mer komplicerat.

IBAN, BIC och SWIFT vid banköverföring

När du gör en betalning inom EU, och till länder utanför EU, så behöver du ett IBAN, och Bic, Bic kallades tidigare Swift-code, istället för ett vanligt svenskt kontonummer. IBAN står för International Bank Account Number – Internationellt Bankkontonummer – och är en längre variant av ditt bankkontonummer där också din banks hemland identifieras. Svenska IBAN består av 24 tecken och inleds alltid med SE, SE för Sverige. Bic står för Business Identifier Code – Affärsidentifieringskod – och används för att identifiera en viss bank. När du gör din banköverföring till ett annat EU-land anger du både Bic och IBAN för det konto som du vill föra över pengar till. Det är med andra ord viktigt att du får den informationen från den som ska ta emot pengarna innan du kan göra överföringen. 

Riktiga utlandsbetalningar

Om du antingen har ett bankkonto utanför både Sverige och EU, eller vill göra en överföring till någon annans bankkonto utanför Sverige och EU, kan vi säga att du gör en riktig utlandsbetalning. Om du gör en utlandsbetalning till ett casino är det några saker du behöver tänka på. 

Det första du behöver ha i åtanke är att riktiga banköverföringar utomlands nästan alltid kräver ett godkännande från din bank. På grund av problem med terrorfinansiering, korruption, pengatvätt med mera så är utlandsbetalningar reglerade. Du som vill göra sådana betalningar behöver därför söka tillstånd från din bank, som agerar under Finansinspektionens tillsyn. Oftast får du tillstånd att göra banköverföringar utomlands och du genomför dem då precis som när du betalar inom EU. Nästa sak du behöver tänka på när du gör utlandsbetalningar är att det kan kosta väsentligt mer att göra dem jämfört med överföringar inom Sverige och EU. Inte sällan kostar det runt 100 kronor att genomföra en utlandsbetalning. Slutligen tar det längre tid för pengarna att föras över vid en utlandsbetalning, tre till fyra bankdagar är inte ovanligt. 

Valutaväxling vid utlandsbetalning 

När du gör internationella överföringar kan valutaväxling förekomma. 

Oftast bestäms valutakursen av den bank som tar emot eller skickar ett belopp som inte är i det landets valuta. Ofta betalar du någon form av kommission för att växla valuta. Det är viktigt att du kontrollerar villkoren för valutaväxlingen innan du utför utlandsbetalningen. Vissa banker utomlands tar ut höga avgifter för valutaväxling. I vissa fall kan du heller inte göra betalningar i lokal valuta, istället får du då använda amerikanska dollar eller euro, som båda är stora internationella valutor.

Fakta om utlandsbetalning 

Utlandsbetalningar är vanligt förekommande då både företag och personer nu allt oftare gör affärer över nationsgränserna. 

För dig som använder utlandsbetalningar för att sätta in pengar till casinon är det några saker du behöver känna till:

 • För att göra en utlandsbetalning behöver du mottagarens namn, adress, IBAN och Bic
 • Det tar normalt ett par bankdagar innan pengarna kommer fram
 • I teorin kan utlandsbetalningar göras till banker över hela världen men i praktiken är det svårt att föra över pengar till vissa länder i tredje världen
 • IBAN och Bic är viktiga begrepp vid utlandsbetalningar. IBAN är en lång version av ditt bankkontonummer, du får det av din bank, och Big är din banks ID vid utlandsbetalningar, du får också det av din bank. Ska du föra över pengar utomlands behöver du mottagarens IBAN och Bic också
 • Det finns lagar för att förhindra pengatvätt och korruption vid utlandsbetalningar så du måste ansöka hos din bank för att få göra utlandsbetalningar. Inom EU behöver du dock inget tillstånd
 • En utlandsbetalning kan kosta några kronor inom EU till några hundra kronor om transaktionen sker till ett land utanför EU
 • Vid valutaväxling vid en utlandsbetalning så sätts valutakursen av den bank som genomför valutaväxlingen, var beredd på att du får betala kommission vid valutaväxling

Inbetalning till casino banköverföring

Om du använder banköverföring som betalningsmetod på ett casino är det några saker som är särskilt viktiga att du har i åtanke. De två som sticker ut från listan är säkerhet och integritet. 

Du som spelar casino är nog mån om att när du vill komma igång med att spela så vill du att de pengar som du betalar in snabbt ska komma in på casinots konto så att du kan börja spela. Vi kan samtidigt anta att du är mån om din integritet och inte gillar tanken på att din personliga information ska spridas vind för våg.

Banköverföring är en bra betalningsmetod för dig som månar om effektiva betalningar med en hög grad av säkerhet. Affärsbankerna håller hög standard på sina säkerhetssystem och om betalningen du gör sker inom Sverige eller EU så kommer pengarna fram snabbt. Din personliga information skyddas också av bankens säkerhetssystem. 

Utbetalning från casino med banköverföring

Precis som vid inbetalningar är utbetalningar med banköverföring från ett casino en funktion som säkert är viktig för dig. Utbetalningarna måste gå snabbt, de måste vara säkra och din personliga integritet måste skyddas. 

Vid utbetalningar från ditt spelkonto till ditt bankkonto med banköverföring så fungerar det på samma sätt som vid inbetalningar. Samma nivå på säkerhet, hastighet och personlig integritet gäller. Detta är dock under förutsättning att du också betalat in med banköverföring. Ofta är det nämligen så att om du väljer en annan utbetalningsmetod än inbetalningsmetod så genomför casinot särskilda säkerhetskontroller för att din identitet ska kunna styrkas. 

Postgiro och bankgiro som betalningsmetoder

I Sverige har postgiro och bankgiro varit vanliga betalningsmetoder sedan länge. Det var med postgiro och bankgiro som man betalade fakturor innan internetbanker blev vanliga. Men även om framförallt bankgiro fortfarande är integrerat i de allra flesta betalningar av fakturor, vi märker det när vi fyller i det långa OCR-numret när vi betalar en faktura, så är inte bankgirobetalningar direkt till ett företag vanliga vid ett köp över internet. Postgiro och bankgiro är med andra ord inte riktigt relevanta som betalningsmetoder på casino. 

Mer information om betalningsmetoder

För att du som spelar på Lyllo ska få bästa möjliga spelupplevelse så erbjuder vi information kring betalningsmetoder förutom banköverföring. 

Några av våra betalningsmetoder är:

Apple Pay

Banköverföring

Ecopayz

Ewire

Ezipay

Klarna

Maestro Card

Netteller

Nordea

PayPal

PaySafeCard

Radpidtrasfer

Siriusmobile

Skrill

Swish

Trustly

Visa

Webmoney

Zimpler

Sammanfattning – Banköverföring som casino betalningsmetod

När vi summerar artikeln om banköverföring som betalningsmetod på casino ska vi knyta an till de frågor vi ställde i inledningen av artikeln. Nedan har vi sammanfattat korta svar på det vi behandlat i artikeln. 

Sammanfattande fakta och slutsatser om banköverföring som betalningsmetod på casino: 

 • Fördelarna med banköverföring är att den går snabbt, är säker, kostar lite och har ett bra skydd för din personliga integritet eftersom du loggar in med BankID
 • Oftast till att du kan spela casino utan konto om du använder banköverföring som betalningsmetod
 • Skillnaden mellan en nationell och internationell banköverföring är att en utlandsbetalning kan ta ett par bankdagar att genomföra, att den kan kosta pengar och att du i vissa fall behöver ansöka om tillstånd hos din bank för att göra utlandsbetalningen
 • Clearingnummer, IBAN och Bic är olika typer av bokstavs- och sifferkombinationer som anger till vilken bank, land och konto du för över dina pengar till
 • Vid internationella överföringar kan valutaväxling förekomma, oftast bestäms valutakursen av den bank som tar emot eller skickar ett belopp som inte är i det landets valuta. Ofta betalar du någon form av kommission för att växla valuta

Lyllos Casino Guide

För att förbättra din upplevelse av att spela på Lyllo Casino har vi försökt samla så mycket information som möjligt om spel på casino här på sajten. För att göra det lättare för dig att hitta informationen har vi samlat länkar till alla sidor i en särskild casino guide.